Psychische zorg

Paktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidzorg (POH- GGZ)

Zorg voor geestelijke gezondheid en welzijn in de huisartsenpraktijk

In huisartsenpraktijk Van der Linden werken 3 POH-GGZ. De POH-GGZ is HBO opgeleid met ruime kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Waarom een POH-GGZ in de huisartspraktijk?

Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. De POH-GGZ biedt het voordeel dat mensen met psychische vragen op een makkelijke laagdrempelige manier naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden verwezen, zonder dat dit ten koste gaat van hun eigen risico.

Wat kan de POH-GGZ voor je doen?

De POH-GGZ bespreekt samen met u uw klachten en vragen. Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van uw klachten te praten en over wat u geprobeerd hebt om van de klachten af te komen. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten, een vervolggesprek is meestal een halfuur.

Vervolgens adviseert de POH-GGZ  zowel u als uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een aantal vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn, eventueel met ondersteuning door ons e-health programma. Of er kan een advies worden gegeven voor meer intensieve behandeling of begeleiding. Dit kan bij o.a een psycholoog of een GGZ-instelling of bij maatschappelijk werk. Sinds 2014 wordt hulp van een psycholoog of een GGZ- instelling alleen vergoed bij een psychiatrische diagnose.

De POH-GGZ kan dus helpen bij:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ
  • blended care: face tot face in combinatie met e-health.

De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die je vertelt. De POH-GGZ werkt in het dossier van de huisarts.

Hoe maakt je een afspraak bij de POH-GGZ?

In overleg kan de huisarts je doorverwijzen naar de POH-GGZ en een afspraak maken.

Kosten

Je hoeft voor de gesprekken met de POH-GGZ niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Je eigen risico wordt niet aangesproken, omdat de zorg onder huisartsenzorg valt.