Chronische zorg

Patiënten met een chronische aandoening zoals suikerziekte, astma, COPD, en hart vaatziektes hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgaanbieders. Voorbeelden van zorgaanbieders zijn uw huisarts en praktijkondersteuner. Maar ook, dieetisten, fysiotherapeuten, laboratoria voor bloed en urine onderzoeken, oogfoto’s , longfunctie testen enzovoort zijn zorgaanbieders.

Om een totaal programma en gezamenlijke aanpak aan te bieden zijn zorgstandaarden ontwikkeld. Een zorgstandaard beschrijft waaraan goede zorg voor een bepaalde chronische ziekte moet voldoen. In onze regio is zorggroep Cohesie de aanbieder van deze zorgstandaard. Zij maken afspraken met zorgverzekeraars om deze zorg de regio uit te voeren.

Financiering gezamenlijke zorg chronische ziekte

De kosten van de zorg moeten zoveel mogelijk 1 geheel zijn. Dat heet integrale bekostiging. De zorggroep ontvangt dan 1 bedrag voor een pakket aan zorg bij een chronische ziekte. Dit kan alleen als er een zorgstandaard voor die aandoening is.

Praktijkondersteuner somatiek (lichamelijk)

Begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met suikerziekte, astma/ COPD en hart- en vaatziekten.

Wat doet de praktijkondersteuner?

  • Intake: samen bespreekt u uw klachten en medische verleden
  • Informatie geven over uw chronische ziekte
  • Spreekuur, lichamelijk onderzoek en medische handelingen
  • Advies over gezond leven: samen maakt u een plan van aanpak
  • Begeleiden bij het innemen van medicijnen en het omgaan met uw ziekte
  • Ouderenzorg
  • Overleggen met de huisarts of andere zorgverleners
  • Doorverwijzen naar de huisarts of andere zorgverleners

De praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en zal ook patiënten bezoeken. Ze is niet bevoegd om nieuwe medicatie voor te schrijven en diagnoses te stellen. Wel kan een praktijkondersteuner overleggen over een nieuwe behandeling en medicatie herhalen.