Klachten en complimenten

Klachtenregeling

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de praktijk. Toch kan het gebeuren dat u over bepaalde zaken minder of niet tevreden bent.

Als u ontevreden bent of een klacht hebt over artsen, medewerkers, gebeurtenissen of de organisatie, dan vragen wij u dit met ons te bespreken.

De praktijk heeft een klachtenregeling om samen tot een oplossing te komen.

Uw huisarts stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen om de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan er ook niet samen met u gezocht worden naar een oplossing. U kunt hiervoor een afspraak maken voor een gesprek met uw huisarts. Het is ook mogelijk de klacht schriftelijk te melden. U kunt hiervoor gebruik maken van het meldformulier via deze link https://forms.zenya.work/c8p70rrd1y

Het ingevulde formulier kan worden afgegeven bij de assistente aan de balie of in de brievenbus van de praktijk. Na ontvangst van het klachtenformulier wordt er binnen vier weken contact met u opgenomen.

Heeft u een klacht of bent u niet tevreden?

Mogelijkheid 1: Uw onvrede bespreken met uw huisarts.

Als u uw onvrede bespreekt met uw huisarts kan er samen naar een oplossing worden gezocht.

Mogelijkheid 2: Wilt u schriftelijk een klacht indienen?

Dan kunt u hiervoor gebruik maken van de bovenstaande link

Mogelijkheid 3: Vindt u het lastig de klacht met ons te bespreken of komt u er met ons niet uit?

Dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van COHESIE. U belt dan met +31 (0)77 320 37 30

Mogelijkheid 4: Als u er met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt?

Indien de voorgaande stappen niet de gewenste oplossing biedt, dan kunt u terecht bij het platform voor Landelijke Klachten Huisartsen. Ga dan naar https://www.skge.nl/